Menu Zamknij

O nas

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (The Centre for Research on Children’s and Young Adult Literature) jest jednostką badawczą Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, utworzoną 1 grudnia 2017 roku. CBLDM prowadzi badania, w których literatura dziecięca i kultura dzieciństwa odgrywają kluczową rolę. Kontynuując sięgającą lat 60. XX w. tradycję badań literatury dziecięcej na Wydziale Filologicznym, badacze skupieni w Centrum intensyfikują je, łącząc różne perspektywy badawcze, zarówno te silnie zakorzenione w tradycji badań na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego: historycznoliterackie, literacko-kulturowe, językoznawcze, recepcyjne, translacyjne, przekładoznawcze, księgoznawcze, medioznawcze, jak i te, które pojawiły się później: studia kulturowe i badania kultury popularnej, studia genderowe, badania partycypacyjne, badania prowadzone przez dzieci, studia nad pamięcią. Cele Centrum to organizacja konferencji, seminariów i warsztatów, udział w międzynarodowych projektach, rozwijanie współpracy z podobnymi jednostkami badawczymi, a także z instytucjami kultury w kraju i za granicą oraz upowszechnianie wiedzy o literaturze dziecięcej.

Centrum posiada logotyp zaprojektowany przez dr hab. Magdalenę Wosik z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.