Menu Close

Conference “Peripheries – Centres – Translation” (20-22 November 2019)

As many as four members of our Centre and one member of its Scientific Board took part in the international translation conference “Peripheries – Centres – Translation / Péripheries – Centres – Traduction”, which took place on 20-22 November 2019 at the Institute of Romance Studies of the University of Wrocław:

  • dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar and prof. Monika Woźniak, Quo vadis Henryka Sienkiewicza: z peryferii do centrum i z powrotem
  • dr hab. Irena Barbara Kalla, Niderlandzkojęzyczna literatura dziecięca i młodzieżowa w przekładzie na język polski: 200 lat relacji między peryferiami
  • dr Agnieszka August-Zarębska and dr hab. Natalia Paprocka, Les enjeux de la traduction littéraire en langue périphérique et post-vernaculaire. Le cas du judéo-espagnol

The co-organizer of the conference was the Department of Dutch Philology.