Menu Close

Conference “ICONOTEXTS 2019 – Synergy of words and images” (28-29 November 2019)

Four members of our Centre and one member of its Scientific Board took part in the Polish conference “IKONOTEKSTY 2019 – Synergia słów i obrazów”, which took place on 28-29 November 2019 at the Baltic Sea Culture Center (Nadbałtyckie Centrum Kultury) in Gdańsk:

  • dr Anita Wincencjusz-Patyna, O rodzajach i roli szkiców w książkach obrazkowych
  • dr Elżbieta Jamróz-Stolarska, Podróż po świecie przyrody na łamach polskich książek obrazkowych ostatnich lat
  • dr Bożena Hojka, Od ilustracji do infografiki – o relacjach między słowem a obrazem we współczesnych podręcznikach szkolnych
  • dr hab. Natalia Paprocka and dr hab. Agnieszka Wandel, Ilustratorzy wobec kulturowego tabu. Wiedza o seksualności w książkach dla dzieci i młodzieży

The conference was organized by the University of Gdańsk and the Baltic Sea Culture Center in Gdańsk.