Menu Zamknij

Nagroda Literacka dla Katarzyny Biernackiej-Licznar

Z przyjemnością informujemy, że członkini naszego Centrum, dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar otrzymała Nagrodę Literacką im. Leopolda Staffa za książkę naukową Serce Pinokia: włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, opublikowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 2018 roku. Więcej na ten temat zob. Nagroda Literacka im. Leopolda Staffa – Laureaci 2019.

Logo Nagrody, proj. Stasys Eidrigevičius oraz Sebastian Kudas i Joanna Rusinek