Menu Zamknij

Projekt badawczo-edukacyjny dr hab., prof. UWr Justyny Deszcz-Tryhubczak i dra hab. Mateusza Świetlickiego

Zapraszamy do zapoznania się z projektem badawczo-edukacyjnym Seen and Heard: Young People’s Voices and Freedom of Expression.Kierownik projektu: dr hab., prof. UWr Justyna Deszcz-Tryhubczak; wykonawca w projekcie: dr hab. Mateusz Świetlicki. Link do projektut: https://seenandheardproject.eu/