Menu Zamknij

I. B. Kalla, P. Poniatowska, D. Michułka (red.), On the Fringes of Literature and Digital Media Culture…

On the Fringes of Literature and Digital Media Culture to zbiór tekstów poświęconych przekształceniom, jakim ulega literatura w kontakcie z mediami cyfrowymi.  Autorzy przedstawiają interpretacje dzieł indywidualnych twórców kultury popularnej, pisarzy i poetów wykorzystujących media cyfrowe w swych kreacjach artystycznych. Przyjmując społeczną perspektywę, opisują także takie zjawiska związane z nowymi mediami jak immersja, czytanie i emocje czy kolektywne procesy komercjalizacji i konsumpcji produktów nowych mediów. Badacze eksplorują również doświadczenie i mechanizmy interaktywności związane z konwergencyjnością mediów czy kulturą uczestnictwa. Przedstawiając wzajemne oddziaływanie tego, co uniwersalne i tego, co lokalne zbiór pokazuje, że mimo globalnego charakteru opisywanych zjawisk, kultura i media cyfrowe mają swą lokalną specyfikę i narodowe reprezentacje.