Menu Zamknij

J. Deszcz-Tryhubczak, M. Świetlicki (red.), Post-communist Children’s Cultures in Central, Eastern, and Southeast Europe…

Ten specjalny tom Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia pod redakcją Justyny Deszcz-Tryhubczak i Mateusza Świetlickiego ma charakter monograficzny i prezentuje różnorodne, inspirujące podejścia do literatury i kultury dziecięcej. Autorzy zawartych w nim tekstów badają sposób, w jaki kultura dziecięca wyprodukowana w krajach post-radzieckich odnosiła się do doświadczeń podmiotów postkomunistycznych, zarówno tych, którzy żyli w poprzednim reżimie, jak i tych, dla których doświadczanie to funkcjonuje wyłącznie na zasadach pamięci przekazywanej przez starsze pokolenia. Autorzy zwracają uwagę na tematyczną, gatunkową, i medialną różnorodność postkomunistycznej kultury dzieci. Redaktorzy i autorzy mają nadzieję zainicjować szerszą dyskusję na temat kultury dziecięcej po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej jako odzwierciedlenia wspólnego doświadczenia, regionalnych interakcji i różnych ścieżek, którymi każdy z tych krajów podąża od 1989 roku.