Menu Zamknij

J. Van Coillie, I. B. Kalla (red.), Minoes, Minnie, Minu en andere katse streken…

Tom jest poświęcony międzynarodowej recepcji książki Minoes holenderskiej pisarki Annie M.G. Schmidt (1911-1995), laureatki Nagrody Hansa Christiana Andersene (1988). Autorzy – niderlandyści z różnych krajów – badają nie tylko przekłady i ich recepcję, lecz również adaptacje filmowe i teatralne tej klasycznej opowieści dla dzieci, która dzięki 34 przekładom na 29 języków jest najczęściej tłumaczoną książką dziecięcą z niderlandzkiego obszaru językowego. Wychodząc od recepcji w Holandii i Flandrii oraz analizując kolejno przyjęcie książki we Francji, Szwecji, na Węgrzech, w Polsce, w Rosji oraz w Kanadzie i Republice Południowej Afryki, badacze próbują dać odpowiedź na pytania takie jak m.in.: Jak Minoes przeniknęła do kanonu międzynarodowego? W których krajach książka odniosła sukces, a w których mniej ją zauważono i dlaczego? Jaki wpływ na jej międzynarodowe sukcesy miały adaptacje filmowe i teatralne? Jakie rozwiązania translatorskie  znaleźli poszczególni tłumacze dla charakterystycznego języka Annie M.G. Schimdt, okraszonego ironią i obfitującego w humorystyczne zwroty? I wreszcie: w jakim stopniu język przekładu i kultura docelowa zmieniły obraz głównej bohaterki wyłaniający się z książki w języku oryginału?

Tom jest efektem współpracy międzynarodowej niderlandystyki w ramach projektu CODL, ‘The Circulation of Dutch Literature’ (http://www.codl.nl/), poświęconemu rozprzestrzenianiu się i recepcji literatury niderlandzkiej na świecie.