Menu Zamknij

K. Biernacka-Licznar, E. Jamróz-Stolarska, N. Paprocka, Lilipucia rewolucja…

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności wydawnictw zwanych „lilipucimi”, które zmieniły krajobraz produkcji wydawniczej dla dzieci i młodzieży w Polsce początków XXI wieku. Pozycja ta została podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza to opracowanie, w którym omówiono warunki, w jakich rodziły się i rozpoczynały działalność małe, ambitne oficyny wydawnicze, jak i specyfikę  publikowanych przez nie książek oraz ich formę edytorską. Część druga to bibliografia wszystkich pozycji wydanych przez 16 oficyn w omawianym okresie. W bibliografii uwzględniono kolejne wydania poszczególnych tytułów, również ze wskazaniem na polskie premiery, tytuły i datowania pierwszych wydań oryginałów, a także nagrody i wyróżnienia, którymi uhonorowane zostały poszczególne książki.

„Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty. Autorki rozprawy prowadzą czytelnika przez arkana pracy wydawniczej, zaglądają na biurka redaktorów i tłumaczy, śledzą sukcesy twórców. Powstała w ten sposób panorama „lilipuciej” rewolucji – bezprecedensowego fenomenu kulturowego.” – dr hab. prof. UW Grzegorz Leszczyński