Menu Zamknij

Wykład prof. Mariny Baliny – 10.03.2021

Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na pierwszy wykład z serii „International Voices in Children’s Literature Studies” („Międzynarodowe głosy w badaniach nad literaturą dziecięcą”). Tym razem naszym gościem będzie prof. Marina Balina (Illinois Wesleyan University), która wygłosi wykład pt. Writing Ancient History as “Oppositional Enlightenment”: On Historical Novels in Soviet Children’s Literature of the 1960s–1970s. 

Prof. Marina Balina (Illinois Wesleyan University, USA) zajmuje się historycznymi i teoretycznymi aspektami dwudziestowiecznej rosyjskiej literatury dziecięcej. Jest autorką licznych artykułów i redaktorką jedenastu monografii poświęconych literaturze dziecięcej i młodzieżowej, m.in. Hans Christian Andersen and Russia (University Press of Southern Denmark, 2020).Obecnie wraz z Sergueiem Oushakinem przygotowuje tom pt. The Pedagogy of Images: Teaching Communism to Children, który wyjdzie nakładem University of Toronto Press wiosną 2021 roku. Prof. Balina jest członkinią rady naukowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wykład pt. Writing Ancient History as “Oppositional Enlightenment”: On Historical Novels in Soviet Children’s Literature of the 1960s –1970s poświęcony jest funkcji starożytnej historii jako “opozycyjnego oświecenia” w historycznych powieściach w sowieckiej literaturze dziecięcej lat 60. i 70. XX wieku. W swoim wystąpieniu prof. Balina skupi się na powstaniu i przemianach kanonu historycznego w rosyjskiej literaturze dziecięcej. O ile proza historyczna dla dzieci pisana w okresie radzieckim konsekwentnie zachowywała swój obowiązkowy program ideologiczny, o tyle równie ważna pozostawała jej rola edukacyjna, która albo eliminowała obowiązkowy wątek ideologiczny, albo ograniczała go do minimum. W porównaniu z autorami literatury dla dorosłych, pisarzom dziecięcym łatwiej było zwrócić się ku wydarzeniom z historii starożytnej; w rezultacie, proza ta stała się pożądaną areną dla zawodowych historyków, którzy zaczęli wykorzystywać ją jako twórcze ujście, uwalniające ich od ograniczeń upolitycznionej historii (Milii Ezerskii, Aleksander Nemerowskii, Samuil Lur’e, Melitsa Mat’e). Historie te, często pisane jako parateksty, z dużą ilością przypisów i odniesień, stanowiły antidotum, które zaspokajało wzajemną tęsknotę za wiedzą historyczną, potrzebną w życiu zarówno pisarzom, jak i ich czytelnikom.  

Wykład (w języku angielskim) rozpocznie się 10 marca 2021 o godz. 18.00 na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wykładzie prosimy o kontakt mailowy w terminie do 8 marca na adres: mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl

Poprzednie wykłady organizowane przez Centrum Badań Literatury Dzieci i Młodzieży dostępne na kanale YouTube– szukaj informacji tutaj: http://www.cbldm.uni.wroc.pl